Δημιουργία Φυλλαδίου Υποψήφιου Δημάρχου Αγκιστρίου

Το Creative Shop ανέλαβε την συνολική δημιουργία του προεκλογικού υλικού του υποψήφιου Δημάρχου Αγκιστρίου κ. Ιωάννη Αθανασίου. Ειδικότερα για το φυλλάδιο χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες του υποψηφίου οι οποίες «τραβήχτηκαν» στο studio του Creative Shop από τον φωτογράφο Δημήτρη Βλαίκο και αναλύθηκε το έργο και τα μελλοντικά του σχέδια. Συγκεκριμένα σχεδιάσαμε τα ακόλουθα :

  • 4 σέλιδο φυλλάδιο υποψηφίου
  • Κάρτα υποψηφίου
  • Φάκελα υποψηφίου
  • Ψηφοδέλτια συνδυασμού
  • Επιστολές
Να σημειωθεί ότι ο κ. Ιωάννης Αθανασίου εκλεχθεί Δήμαρχος Αγκιστρίου από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 56%.

TOP