Διαφημιστική Φωτογράφιση για τις Ανάγκες τoυ Ομίλου Σπυρίδη

Διαφημιστική Φωτογράφιση για τις Ανάγκες τoυ Ομίλου Σπυρίδη. Ένα εκ των αντικειμένων του ομίλου Σπυρίδη είναι οι εξαγωγές σύγχρονων αντλιών υγρών καυσίμων. Στα πλαίσια προώθησης της πατέντας του ομίλου στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκε η επαγγελματική φωτογράφιση τους στα γραφεία της εταιρίας. Οι φωτογραφίες θα συνοδεύουν οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο διαφήμισης.

TOP