Δημιουργία Λογότυπου Beach Bar Μονή

Το Creative Shop ανέλαβε την δημιουργία λογοτύπου για το Beach Bar που βρίσκεται στο νησί Μονή. Το λογότυπο αποδόθηκε με 2 αποχρώσεις του μπλε χρώμα που είναι και το χαρακτηριστικό χρωμα της θάλασσα. Προστεθήκαν στοιχειά ήλιου και κυμάτων με σκοπό να αποδοθεί καλυτέρα η καλοκαιρινή αίσθηση. Το αποτέλεσμα ικανοποίηση τον επιχειρηματία καθώς χρησιμοποίηση το νέο λογότυπο σε μια πλειάδα εφαρμογών.

 

Αγορά Δημιουργίας Λογότυπου
 

TOP