Δημιουργικό Λογότυπου για το Εστιατόριο Quick Pleasure Restaurant

O γραφίστας του Creative Shop Δημήτρης Μακαρατζής ανέλαβε την δημιουργία λογότυπου για το εστιατόριο “Quick Pleasure”. Το λογότυπο είναι επηρεασμένο κυρίως από τα υλικά της ιταλικής κουζίνας και κινείτε σε οριζόντιες γραμμές δίνοτας του την δυνατότητα να χρεισημοποιηθεί εύκολα σε καταλόγους, επιγραφές, κάρτες, ρουχισμό αλλά και ηλεκτρονικά σε ιστοσελίδες και προφίλ κοινωνικών δικτύων.

 

Αγορά Δημιουργίας Λογότυπου
 

TOP