Στα μέσα Οκτωβρίου είχα αναφερθεί στην σημαντικότητα των social signals και πώς αυτά επηρεάζουν την προώθηση SEO μιας ιστοσελίδας με το άρθρο «Έρευνα: Πόσο Μετρούν τα Social Signals στο SEO». Ειδικότερα, η έρευνα αποδείκνυε με στοιχεία ότι το κοινωνικό δίκτυο που επηρέαζε περισσότερο την κατάταξη μιας ιστοσελίδας στην σελίδα αποτελεσμάτων του Google είναι το Google Plus.

Ζούμε στην εποχή που τα social media επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, καθώς μαθαίνουμε θέλοντας και μη, να λειτουργούμε μέσα από αυτά, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Σκοπός αυτού του άρθρου όμως δεν είναι να αναλύσει πώς επηρεάζουν τα social media την ζωή μας, αλλά πώς η αλληλεπίδρασή μας με αυτά επηρεάζει την θέση μιας ιστοσελίδας

TOP