Ζούμε στην εποχή που τα social media επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, καθώς μαθαίνουμε θέλοντας και μη, να λειτουργούμε μέσα από αυτά, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Σκοπός αυτού του άρθρου όμως δεν είναι να αναλύσει πώς επηρεάζουν τα social media την ζωή μας, αλλά πώς η αλληλεπίδρασή μας με αυτά επηρεάζει την θέση μιας ιστοσελίδας

Βελτιστοποίηση SEO Ιστοσελίδας Φωτογράφου Γάμων

Στην εποχή της ψηφιακής φωτογραφίας και του internet το No 1 εργαλείο ενός φωτογράφου πέρα από την φωτογραφική του μηχανή είναι η ιστοσελίδα του με Βελτιστοποίηση SEO. Ο προσωπικός ιστότοπος κάθε φωτογράφου λειτουργεί πια ως κέντρο έλεγχου και όχι απλά ως ένα portfolio εργασιών. Από εκεί ο επαγγελματίας φωτογράφος εκτελεί πολλαπλές εργασίες που αφορούν άμεσα

Βελτιστοποίηση SEO Ιστοσελίδας Εταιρίας METRON S.A.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες βελτιστοποίησης SEO Ιστοσελίδας για λογαριασμό της εταιρία METRON S.A. Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι οι υδραυλικοί ανελκυστήρες και τα παρελκόμενες τους. Έτσι στόχος της METRON S.A. ήταν η ιστοσελίδα της εταιρίας να εμφανίζεται στις υψηλότερες θέσεις της μηχανής αναζήτησης Google με συγκεκριμένες και δημοφιλής λέξεις του αντικειμένου τους. Αρχικά το

TOP