Όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την βελτίωση SEO ιστοσελίδας, είτε για να ανεβάσουν την δική του επιχειρηματική ιστοσελίδα, ή τις ιστοσελίδες των πελατών τους, υψηλότερα στην σελίδα αποτελεσμάτων του Google, γνωρίζουν ότι το No 1 στοιχείο που καθορίζει την θέση τους είναι ο αριθμός και η ποιότητα των εξωτερικών συνδέσμων (backlinks) που διαθέτει η ιστοσελίδα. Σε

TOP