Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι ιστοσελίδων σήμερα, είναι αυτά που σχετίζονται με την ασφάλεια ιστοσελίδας. Είναι σύνηθες φαινόμενο, κυρίως δυναμικές ιστοσελίδες (WordPress, Drupal, Joomla) να πλήττονται από επιθέσεις διαφόρων μορφών. Αυτές οι επιθέσεις στην πλειονότητά τους δεν στοχοποιούν μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα και τις περισσότερες φορές ο επιτιθέμενος ενεργεί χωρίς να έχει

Η ασφάλεια ιστοσελίδας είναι ένα μεγάλο θέμα στις μέρες μας και ειδικότερα η ασφάλεια του WordPress. Η πλατφόρμα κατασκευής ιστοσελίδων και blog, WordPress, είναι απλή στην χρήση, λειτουργική στην διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και εύκολη στην επέκταση χωρίς την απαίτηση ειδικών γνώσεων. Γι’ αυτούς τους λόγους επιλέγεται για την κατασκευή ιστοσελίδων και χρησιμοποιείται από το

TOP