Διαφημιστική Καμπάνια AdWords Εταιρίας ΟΙΚΟΔΕΣΜΟΣ

Διαφημιστική Καμπάνια AdWords Εταιρείας ΟΙΚΟΔΕΣΜΟΣ

Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας AdWords για την εταιρεία ΟΙΚΟΔΕΣΜΟΣ η οποία δραστηριοποιείτε στο χώρο των κατασκευών και της ενεργειακής αναβάθμισης σπιτιών. Με την παρούσα διαφημιστική καμπάνια έγινε στόχευση πελατών οι οποίοι προγραμματίζουν την ανακαίνιση της κατοικίας τους. Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής : Έρευνα λέξεων κλειδιών Έρευνα ανταγωνισμού Έρευνα ιστότοπων σχετικών με το αντικείμενο

TOP