Προώθηση και Βελτίωση Ιστοσελίδας Motorfilters.gr

Προώθηση ιστοσελίδας για την εταιρεία που εισάγει για την ελληνική αγορά φίλτρα αυτοκινήτων και λιπαντικά αυτοκινήτων με την επωνυμία Motor Filters. Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης διορθώθηκαν σφάλματα που επιβάρυναν την λειτουργία της κατά την επίσκεψή του χρήστη. Ακόμα βελτιώθηκαν παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν την καλύτερη κατάταξη της στις μηχανές αναζήτησης. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι οι τίτλοι, οι περιγραφές, οι λέξεις κλειδιά. Τέλος έχει γίνει σημαντική δουλειά για την βελτίωση της ταχύτητας της ιστοσελίδας συμπιέζοντας περαιτέρω όλες τις εικόνες τις ιστοσελίδα και εγκαθηστώντας μηχανισμούς caching. Να σημειωθεί ακόμα ότι στην ιστοσελίδα εγκαταστάθηκε το πρωτόκολλό ssl για την αύξηση της ασφάλειας των επισκεπτών κατά την εκτέλεση συναλλαγών.

Προώθηση και Βελτίωση Ιστοσελίδας Motorfilters.gr
TOP