Κατασκευή Ιστοσελίδας Διαχείρισης Ακινήτων

Αναβάθμιση ιστοσελίδας για την εταιρεία GEPSILON που έχεις ως κύρια δραστηριότητα την διαχείριση ακινήτων. Η Ιστοσελίδα αναβαθμίστηκε από στατική HTML σε WordPress για να μπορέσει να είναι περισσότερο φιλική, συμβατή με τις μηχανές αναζήτησης και για να μπορεί το προσωπικό της εταιρεία να την διαχειρίζεται μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον. Ακόμα προστέθηκε εφαρμογή online επικοινωνίας με τους πελάτες. Στην ιστοσελίδας εισήχθηκαν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες προβολής και διαχείρισης περιεχομένου καθώς και συμβατότητα με κινητές συσκευές android και iOS. Τέλος στον πελάτη δόθηκαν σαφής οδηγίες για τον τρόπο σωστής διαχείρισης ιστοσελίδας με σκοπό την άνοδο της ιστοσελίδας στην ψηλότερη δυνατή θέση κατά την αναζήτηση του χρήστη με συγκεκριμένες σχετικές λέξεις κλειδιά όπως η διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η είσπραξη ενοικίων. Το αποτέλεσμα ήταν αντάξιο των προσδοκιών του πελάτη.

TOP