Κατασκευή Ιστοσελίδας Ανακαινίσεων

Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία που έχεις ως κύρια δραστηριότητα ανάμεσα σε άλλες την ανακαίνιση σπιτιού. Η Ιστοσελίδα κατασκευάστηκε σε πλατφόρμα WordPress για να μπορέσει να είναι περισσότερο φιλική και συμβατή με τις μηχανές αναζήτησης και για να μπορεί το προσωπικό της εταιρεία να την διαχειρίζεται μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον. Ακόμα προστέθηκε εφαρμογή προβολής έργων σε πελάτες. Στην ιστοσελίδας εισήχθηκαν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες προβολής και διαχείρισης περιεχομένου καθώς και συμβατότητα με κινητές συσκευές android και iOS. Στον πελάτη δόθηκαν σαφής οδηγίες για τον τρόπο σωστής διαχείρισης ιστοσελίδας με σκοπό την άνοδο της ιστοσελίδας στην ψηλότερη δυνατή θέση κατά την αναζήτηση του χρήστη με συγκεκριμένες σχετικές λέξεις κλειδιά όπως η ανακαίνιση ξενοδοχείου και άλλες συναφής με το αντικείμενο. Ως αποτέλεσμα η επιχείρηση απέκτησε μια ιστοσελίδα για να μπορεί να ικανοποιει τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες προβολής.

TOP