Κατασκευή Ιστοσελίδας Συνεργείου Καθαρισμών

Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία ΕΣΤΙΑ που η κυρία δραστηριότητα της ειναι οι καθαρισμοί κτιρίων και οι καθαρισμοί πολυκατοικιών. Η παλαιά ιστοσελίδα της εταιρεία ήταν κατασκευασμένη σε HTMLκαι παρουσίαζε ποικίλα προβλήματα σε θέματα ταχύτητα φόρτωσης, προβολής περιεχομένου, κανόνων seo και συμβατότητας με κινητές συσκευές (smartphones, tabletes). Ακόμα η φύση της HTML καθιστούσε την διαχείριση της ιστοσελίδα αρκετά δύσκολή. Για τους παραπάνω λόγους η εταιρεία αποφάσισε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας.

Η νέα ιστοσελίδα κατασκευάστηκε σε πλατφόρμα WordPress η οποία επιλύει όλα τα παραπάνω προβλήματα. Συγκεκριμένα η νέα ιστοσελίδα της εταιρεία «ΕΣΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ» διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

  • Βελτίωσης SEO
  • Διαχείριση στα Ελληνικά
  • Σύνδεση με Social Media
  • Αυτόματο Offshore Backup
  • Φιλική με κινητές συσκευές
  • Προστασία Malware/Hackers
  • Ενσωματωμένο Blog
  • Portfolio Εργασιών
  • Φόρμες Επικοινωνίας

Τέλος δόθηκαν συγκεκριμένες seo οδηγίες στον διαχειριστή της ιστοσελίδα για το πώς θα λειτουργεί την ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζεται στις υψηλότερες θέσεις τους Google με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.

Καθαρισμοί κτηρίων
TOP