Κατασκευή Blog Υπ. Βουλευτή Πέτρου Πετρίτη

Το προσωπικό προεκλογικό blog ppetritis.wordpress.com του υποψηφίου βουλευτή ΠΑΣΟΚ Α” Πειραιώς & Νησων κ. Πέτρου Πετρίτη δημιουργήθηκε για να καλύψει τις προεκλογικές ανάγκες προβολής του υποψήφιου βουλευτή. Παρουσιάζονται οι απόψεις όπως και οι θέσεις του βουλευτή. Το Creative shop βοήθησε στην υλοποίηση τον πελάτη παρέχοντας του τις παρακάτω υπηρεσίες :

  • Δημιουργία Φυλλαδίου
  • Φωτογράφιση
  • Βιντεοσκόπηση
  • Διαφημιστική Καταχώριση Facebook
  • Κατασκευή Ιστολογίου

 

Αγορά Κατασκευής Ιστοσελίδας
 

TOP