Δημιουργία Λογότυπου για το Cafe Restaurant Leousis

To Creative Shop ανέλαβε την δημιουργία λογότυπου για το cafe restaurant Leousis. Η επιχείρηση εδρεύει σε κεντρικό τουριστικό δρόμο νησιού και απευθύνεται κυρίως σε τουρίστες βόριων ευρωπαϊκών χωρών. Γι αυτό ακριβός τον λόγο το λογότυπο δημιουργήθηκε με έμφαση στο εξωτικό στοιχείο κάτι που αρέσει στου τουρίστες που έρχονται από τον κρύο ευρωπαϊκό βορά. Ακόμα προστέθηκε ο λαμπερός Ελληνικός ήλιος και τέλος το όνομα της επιχείρησης αποδόθηκε με λατινικούς χαρακτήρες για γίνεται ευκολότερη η αναφορά από τους πελάτες.

 

Αγορά Δημιουργίας Λογότυπου
 

TOP