Διαφημιστική Αφίσα DJ Event Heaven Music Cafe

Δημιουργία Διαφημιστικής Αφίσας για της προωθητικές ανάγκες του Heaven Music Cafe. H επιχείρηση χρειάζονταν μια αφίσα για να προωθήσει συγκεκριμένο event με Guest DJ.  Η αφίσα τυπώθηκε σε μουσαμά και αναρτήθηκε στην είσοδο της επιχείρησης για μεγαλύτερη προβολή.

 

Αγορά Δημιουργικού Αφίσας
 

TOP